Hírek

Dávid Ferenc emlékplakett leleplezése Küküllődombón

December 23-án Istentisztelet keretében leplezték le Dávid Ferenc egyházalapító emlékplakettjét a küküllődombói unitárius templomban. Az ünnepség során a szószéki szolgálatot Nt. Márkos Hunor lelkipásztor végezte, aki ez évtől szolgál az Alsó-Küküllő-menti település gyülekezetében. A jelenlévőket Kőrösi Viktor Dávid konzul köszöntötte.
Tovább

Csoda a sarokban

Szó szerinti csodasarokká vált kedden délben a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola főtéri épületegyüttesének egyik osztályterme: kéttucatnyi gyereket bűvöltek el a Magyarországról, a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól érkező Csodasarok ajándékdobozok.
Tovább

Csodasarok-díjak, amit nem maguknak, hanem az osztályközösségeknek nyertek a diákok

A szorgalmat, a kitartást, a tehetséget és a kreativitást értékelték Csodasarok-díjjal pénteken Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson. A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándékát kisdiákok nyerték el osztályközösségeiknek.
Tovább

Csodasarok karácsonyra

Ujjongással és örömmel fogadták tegnap a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium II. R osztályos kisdiákjai Percze László konzult, aki ajándékkal érkezett hozzájuk, miután egyik társuk, Sala Máté Bence sikerrel pályázott és nyert a Miénk a város! című megmérettetésen. Hozzájuk hasonlóan a verseny révén Székelyföld 15 intézményének gyermekközössége gazdagodott Csodasarokkal.
Tovább

Jövőbe fektetett hittel avattak játszóteret Csíkszentsimonban

Játszóteret avattak szerdán a csíkszentsimoni Endes József Általános Iskola óvodájában a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program részeként. Bíznak a jövőben.
Tovább