Külföldön történt bajba jutás esetén a nap 24 órájában elérheti a Csíkszeredai Magyar Konzuli Hivatalt. Munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 08:00:16:30, pénteken 08:00-14:00) a (00) (40) 366 - 087-000 telefonszámon, munkaidőn túl hívja az alábbi központi ügyeleti telefonszámot Magyarországon: 06 80 36 80 36 (külföldről: 00 36 80 36 80 36), vagy írjon szöveges üzenetet Viber: 06 30 36 36 555 és WhatsApp: 06 30 36 36 111 elérhetőségeinkre!

Minden esetben érdemes a Konzuli Szolgálat honlapján tájékozódni, amennyiben bajba kerül külföldön. 

 

A konzuli védelem formái:

 • A bajba jutott (alapvetően) önerőből történő hazatérésének elősegítése
 • Segítségnyújtás súlyos sérüléssel járó baleset vagy erőszakos bűncselekmény áldozatának
 • Segítségnyújtás súlyos és sürgős ellátást igénylő (együttes feltétel) betegnek
 • Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés (együttesen: válsághelyzet) közvetlen érintettjének
 • Segítségnyújtás külföldön fogvatartottnak
 • Tájékoztató jellegű utazási tanácsok közzététele (a fentiekben írt helyzetek elkerülése érdekében)

A Konzuli Szolgálat a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy a konzuli védelemben részesülő bajba jutott az ügyeinek gyors intézését lehetővé tevő információk birtokába juthasson hátrányos megkülönböztetésben ne részesüljön élete, egészsége vagy testi épsége ne kerülhessen veszélybe

 

Amiben segíthet a Konzuli Szolgálat

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett.
 • Tanácsadással közreműködik, hogy hazatérését önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével megoldja.
 • Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg.
 • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében.
 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez.
 • Őrizetbe vétel, letartóztatás esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri a fogva tartás körülményeit, kérésére értesíti hozzátartozóját, ismerősét.
 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről.
 • Külföldi haláleset esetén értesíti az elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges teendőkről.

 

Amiben nem tud segíteni a Konzuli Szolgálat

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben.
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában.
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben.
 • Gépjármű javíttatásában, üzemanyag biztosításában.
 • Személy- vagy csomagszállításban.
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban.
 • Külföldi munkaközvetítésben, munkaügyi viták rendezésében.
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt.
 • Tolmácsolásban vagy fordításban (konzuli hatósági eljárások kivételével).
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében.
 • Magánjogi – peres vagy nem peres – viták rendezésében (pl. közlekedési bírságok, légitársaság felé benyújtandó panaszok).
 • Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában.
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja, stb.) kifizetésében, megelőlegezésében.
 • Hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában.
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben.
 • Folyamatban lévő szabálysértési- vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (arra sincs módunk, hogy elérjük a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést vagy különleges bánásmódban részesítést).
 • Járványügyi helyzetben a fogadó ország járványügyi szabályait megkerülve bármilyen felmentést vagy könnyítést kieszközölni - pl. karanténkötelezettség vagy kijárási tilalom alóli felmentést elősegíteni, tesztek vagy oltások beszerzésében közreműködni, járványügyi előírások megszegésével kapcsolatos eljárások megszüntetésében közbenjárni.