A honosítási/visszahonosítási kérelemről a köztársasági elnök dönt, aki a kérelem elfogadása esetén honosítási/visszahonosítási okiratot ad ki. A házaspárok, illetve kisgyermekes családok által közösen előterjesztett honosítási/visszahonosítási kérelem alapján a köztársasági elnök egy közös honosítási/visszahonosítási okiratot állít ki.

A honosítási okiratot a névmódosításnak megfelelő névvel kell kiadni. A magyar állampolgárság megszerzéséhez a honosított/visszahonosított személynek (a továbbiakban: honosított) választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie. Az eskü és a fogadalom egyenértékű. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy a fogadalom (a továbbiakban: eskü) napján szerzi meg. Az eskütételre polgármester, a külképviselet vezetője, vagy a konzul előtt van lehetőség. 

Az állampolgársági eskütétel helyszínét a honosítási kérelemben kell megjelölni. Az eskütételre történő felhívást követően a megadott helyszín legfeljebb egy alkalommal módosítható.

A Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán a külképviselet Gál Sándor u. 9 szám alatti épületében kerül sor az ünnepélyes állampolgársági eskütételek szervezésére. 

A honosítási okiratok az állampolgársági kérelem beadásától számított 6-7 hónap elteltével érkeznek meg a Főkonzulátusra. Ezt követően kollégáink értesítik az okiraton szereplő személyeket, hogy jelenjenek meg az állampolgársági eskütételen. 

A magyar állampolgárságról szóló törvény szerint az esküt a felhívástól számított egy éven belül kell letenni. Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül, a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti. 

Kérjük, hogy az állampolgársági eskütételre hozzák magukkal érvényes személyazonosító okmányaikat (személyazonosító igazolványukat vagy érvényes útlevelüket).

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a 14. életévüket betöltött gyermekeknek is állampolgársági esküt kell tenniük, ezért megjelenésük az ünnepélyes eskütételen kötelező. A 14. életévüket be nem töltött kiskorúak nevében a szülők (törvényes képviselők) teszik le az állampolgársági esküt vagy fogadalmat, ezért nekik nem kell részt venniük az ünnepségen, de szívesen látjuk őket is. 

Eskütétellel kapcsolatos további tájékoztatást a 0366-087-000 telefonszámon kaphatnak.