2016. január 1-jétől kezdve immár a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak magyar személyazonosító igazolványra. Mostantól fogva a magyar személyazonosító igazolvány igényelhető a Csíkszeredai Főkonzulátuson is. Az okmány kiállítása minden esetben díj- és illetékmentes, azaz teljesen ingyenes. Az igazolvány igénylése a Csíkszeredai Főkonzulátuson előzetes, telefonos időpontfoglalás alapján lehetséges.  Időpont foglalása érdekében kérjük, hívjanak bennünket a 0366-087-000 számon. A kérelmek átvétele a Csíkszereda, Gál Sándor u. 9. számú épületünkben (Lázár-ház) történik. A személyazonosító igazolványt kizárólag személyesen lehet igényelni. 

Kérjük ügyfeleinket, hogy a kérelem beadásakor hozzák magukkal érvényes magyar vagy román útlevelüket, vagy román személyazonosító igazolványukat, magyar lakcímkártyájukat és honosítási okiratukat, illetve - ha rendelkezésre áll - a magyar anyakönyvi kivonataikat is.A 14 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülőnek jelen kell lennie a kérelem beadásakor. Ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek a közjegyző előtt tett, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát.

Az okmányokat Budapest Főváros Kormányhivatala állítja ki a jogosultak részére. Az elkészült személyazonosító igazolványok várhatóan az igénylést követő 4-5 héten belül vehetők át külképviseletünkön.

Az állandó személyazonosító igazolvány 18 év alattiak esetében 3 évig érvényes, 18. életévüket betöltött kérelmező esetében pedig 6 évig. A 65. életévet betöltött jogosult kérheti határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását.

Az új típusú személyazonosító igazolvány elektronikus tároló elemben, „chip”-ben tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult arcképmását, aláírását, valamint az ujjnyomatát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, akkor chip-ben ez is rögzítésre kerül, ezáltal képes lesz ezen azonosítók igazolására az okmány segítségével. Az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.eszemelyi.hu oldalon.

A fentieken kívül felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét az anyakönyvi események (születés, házasságkötés, válás, haláleset), valamint az őket érintő adatváltozások (lakcímváltozás, névváltozás) bejelentésének fontosságára.

A magyarországi választásokhoz közeledve továbbá kérjük a külhoni választópolgárokat, győződjenek meg róla, hogy helyes adatokkal szerepelnek a névjegyzékben. Ha valakinek az értesítési címe változott, vagy szeretné módosítani a szavazólap átvételi helyét, módját, akkor azt célszerű mielőbb megtenni. Aki még nem regisztrált a névjegyzékbe, de szeretne majd szavazni, az ne felejtsen el regisztrálni. Aki még nem adta be honosítási kérelmét, de szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot még a választások előtt, az legkésőbb októberig adja be a honosítási kérelmét.