Az egyszerűsített honosítási kérelmek összeállítására immáron otthon is van lehetőség. Erre a linkre kattintva egy rövid regisztrációt követően nyílik lehetőség.

Az online kérelemösszeállítás ugyanakkor nem váltja ki a Főkonzulátus munkatársai előtti megjelenést, amihez ügyfélfogadási időben külképviseletünk ügyfélszolgálatán, illetve kihelyezett konzuli napokon van lehetőség.

A honosítási kérelmek leadása előzetes időpontfoglalás alapján történik, amit szintén megtehet online erre a linkre kattintva.

Emellett természetesen az egyszerűsített honosítási kérelmeket a főkonzulátus Gál Sándor utca 9. szám alatti épületében („Lázár-házban”) lehet benyújtani kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján.  

Az ügyfélfogadási idő a következő:

 • hétfő-csütörtök 8:00-16:30,
 • péntek 8:00-14:00.

Időpontfoglalás céljából hívható telefonszámunk: 0366-087-000.  

 • A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, az ügyintézés során a kérelmezőknek  személyazonosságukat igazolniuk kell, ezért kérjük, hogy érvényes személyazonosító okmányt (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) hozzanak magukkal a kérelembeadáshoz. 
 • Kiskorú gyermekek (18. életévét be nem töltött) vagy cselekvőképtelen nagykorúak nevében a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) terjeszthetnek elő kérelmet.
 • Minden kérelmező személyes megjelenése kortól függetlenül kötelező az eskü/fogadalomtétel alkalmával átadásra kerülő, hivatalból kiadott személyazonosító igazolványhoz történő biometrikus adatok (arcfénykép, és 12. év felett ujjnyomat) felvételezése céljából. 
 • Kiskorú gyermek honosításához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Ha csak az egyik szülő tud megjelenni a kérelembeadáskor, úgy a másik szülő részéről közjegyzői okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozat szükséges! 
 • Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és/vagy amennyiben rendelkezésre áll a magyarországi tartózkodást igazoló EGT regisztrációs kártyájukat is hozzák magukkal a kérelembeadáshoz.
 • A kérelem elbírálásának ideje körülbelül 5-6 hónap. A kérelem elfogadása esetén a köztársasági elnök honosítási okiratot állít ki. Az okirat megküldésre kerül ahhoz a külképviselethez/magyarországi polgármesteri hivatalhoz, amelyet az ügyfél a honosítási kérelemben az állampolgársági eskü helyszíneként megjelölt. A honosítási okirat külképviseletre érkezését követően értesítjük ügyfeleinket és időpontot biztosítunk az eskütételre.  Az állampolgársági eskütételről bővebb információt IDE kattintva találnak.

  A magyar állampolgárság megszerzésének feltételei:

 • A kérelmező vagy valamely felmenője magyar állampolgár volt.
 • A magyar nyelvet érti és beszéli.
 • A magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
 • A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Szükséges dokumentumok: 

 • kitöltött honosítási kérelemnyomtatvány (házastársak, valamint szülők és kiskorú gyermekeik/cselekvőképtelen nagykorú gyermekeik együttesen terjeszthetnek elő kérelmet egy közös nyomtatványon);
 • fénykép – a 2020. március 1. előtti gyakorlattól eltérően, fénykép csatolása nem szükséges a kérelem beadásához. Jelenleg minden kérelmezőnek kötelező megjelennie a kérelem beadásakor, amikor a kérelmet átvevő készít fényképet és vesz ujjlenyomatot.
 • születés és házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez szükséges kitöltött adatlap; 
 • a kérelmező saját születési/házassági anyakönyvi kivonata hivatalos, bejegyzett fordító által készített fordítással ellátva; elvált személyek esetén bontóítélet fordítással ellátva, illetve az Európai Tanács 2201/2003. számú rendeletében előírt igazolás, melyet a házasságot felbontó bíróság állít ki (erről fordítás nem szükséges); özvegyek esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata fordítással ellátva;
 • igazolás magyar állampolgár felmenőről, ha a kérelmező soha nem volt magyar állampolgár. Felmenői igazolás lehet: születési anyakönyvi kivonat, katonakönyv, cselédkönyv, iskolai bizonyítvány, egyházi igazolás, munkakönyv – melyekből egyértelműen megállapítható a felmenő születési helye és ideje. Ha ezen dokumentum idegen nyelvű, arról is hiteles fordítást kell készíttetni.

Figyelem! Minden eredeti okiratot be kell mutatni a kérelembeadáskor, leadni azonban nem szükséges azokat.