A magánútlevél a magyar állam tulajdonát képező olyan hatósági igazolvány, amellyel magyar állampolgár birtokosa a külföldre utazás, illetőleg a hazatérés jogát a világ összes országában gyakorolhatja. A magánútlevél a birtokosa személyazonosságát és magyar állampolgárságát közhitelesen igazolja. A külföldre utazás, valamint a hazatérés joga Magyarország Alaptörvényében foglalt alapjog.

Az EU Tanácsának a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK rendeletnek való megfelelés érdekében Magyarország 2009. június 28-tól kezdődően ujjnyomatot is tartalmazó biometrikus e-útlevelet (második generációs biometrikus e-útlevél) vezetett be.

A magyar útlevél a világ összes országában elfogadott érvényes úti okmány, a magyar állampolgárokat vízummentes utazásra jogosítja többek az alábbi nem uniós, harmadik országokba: Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Hong Kong, Kambodzsa, Japán, Koreai Köztársaság, Új-Zéland. (Részletes információkért kérjük keressék fel a magyar Konzuli Szolgálat honlapját: konzinfo.mfa.gov.hu)

A magánútlevél kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmező a magánútlevél iránti kérelmet belföldön az illetékes kormányhivatalnál, külföldön a konzul előtt adhatja be. A konzul előtt sem soron kívüli, sem sürgősségi, sem azonnali eljárásra nem ad a jogszabály lehetőséget, a különleges eljárásokat csak a magyarországi illetékes kormányhivatalokban történő kérelembenyújtásnál veheti igénybe a kérelmező. (További információk az alábbi linken találhatók: https://nyilvantarto.hu/hu/utlevel)

 

Az útlevél ügyintézés előzetes, telefonon történő időpontfoglalás alapján történik, amit 0366-087-001-as telefonszámon tehet meg.

Ügyintézés: Csíkszereda, Gál Sándor utca 9. / Lazarus ház (a sétáló utca alsó végénél)

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy veszélyhelyzet és egészségügyi válsághelyzet idején útlevelet magyarországi járási hivatalban csak akkor lehet személyesen átvenni, ha visszahagyott okmánya van az ügyfélnek, egyébként magyarországi kézbesítési címre postázza ki az elkészült útlevelet a járási hivatal. Ha tehát nincs magyarországi kézbesítési címe az ügyfélnek, sem visszahagyott érvényes okmánya, akkor csak külképviseleten veheti át az érintett az elkészült útlevelet.

I. A kérelem benyújtáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (magyar vagy román)
 • honosítási okirat
 • magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló kártya
 • ha már átvette: magyar anyakönyvi kivonat (születési és házassági)
 • korábbi magyar útlevél, ha lejárt már az érvényessége akkor is hozza magával

6 év alatti kiskorú ügyfelek részére

 • 3 évig érvényes magánútlevél 135,- RON; 27,- EUR ;
 • 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 120,- RON; 24,- EUR ;
 • 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 110,- RON; 22,- EUR ;

6-18 éves kiskorú ügyfelek részére

 • 5 évig érvényes magánútlevél 135,- RON; 27,- EUR ;
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 120,- RON; 24,- EUR ;
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 110,- RON; 22,- EUR ;

18-65 éves ügyfelek részére

 • 10 éves érvényességi idejű útlevél:                  284,- RON; 57,- EUR
 • 5 éves érvényességi idejű  útlevél:                   200,- RON; 40,- EUR

65 év feletti ügyfelek részére:      100,- RON; 20,- EUR

 • 10 éves érvényességi idejű útlevél

A törvény értelmében az állandó magánútlevél kiállítása illetékmentessé vált a 65. életévüket betöltött személyek esetében, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Magyarországon beadott kérelmek esetében az útlevelek díjmentesen kerülnek kiállításra, míg a konzulátuson történő igényléskor az illetékmentesség nem érinti az útlevéldíjakban megjelenő 100,- RON, 20,- EUR értékű konzuli közreműködési díjat, melynek megfizetésére vonatkozó kötelezettség továbbra is fennáll.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az útlevélkérelmet Magyarországon nyújtják be, de az elkészült okmány kézbesítését nem magyarországi címre, vagy okmányirodába, hanem külképviseletre (pl. a Csíkszeredai Főkonzulátusra) kérik, úgy az útlevél külképviseleti kézbesítése miatt szintén fennáll a konzuli közreműködési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség. Ez esetben az okmány átvételekor kell a közreműködési díjat megfizetni.

A befizetés a FŐKONZULÁTUSON BANKKÁRTYÁVAL történik.*

*Aki nem rendelkezik bankkártyával, az az OTP bankfiókokban fizetheti be a díjat az ügyintézés napján a Főkonzulátus számlájára: RO64OTPV 260000058594RO03.

III. Kiskorúak (18 év alattiak) útlevélkérelmére vonatkozó speciális szabályok:

 • a kérelembeadáskor mindkét szülő (törvényes képviselő) jelenléte szükséges
 • amennyiben csak az egyik szülő van jelen, szükséges a másik szülő hiteles magyar   fordítással ellátott, eredeti, közjegyző előtt tett beleegyező nyilatkozata
 • ha a kiskorú a magyar születési anyakönyvi kivonatot még nem kapta meg, akkor a román születési anyakönyvi kivonatot be kell mutatni
 • elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését is tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti,  jogerős házasságfelbontó ítéletet is 
 • a 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése nem kötelező, de 1 db, a gyermeket ábrázoló (3 hónapnál nem régebbi) igazolványképre, amelynek minősége megfelel műtermi fotó minőségének. (3,5x4,5 cm) ez esetben szükség van. 6 év alatti gyermekek esetében kérjük minden esetben hozzanak egy friss igazolványképet, amelynek minősége megfelel műtermi fotó minőségének, akár jelen van a gyermek személyesen, akár nincs.
 • Kiskorú úti okmányának igénylésekor, ha csak az egyik szülő van személyesen jelen a kérelem benyújtásakor, vizsgálni kell, hogy a másik szülő tett-e az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatot. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.

IV. Az ügyintézés határideje

 • Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  Az útlevél külképviseletre történő érkezése várhatóan 4-6 hét, de ettől eltérő időt is igénybe vehet.

V. Az útlevélkérelemhez kapcsolódó kötelező nyilvántartásba vételi eljárás

Amennyiben a magánútlevél kiállítása iránti kérelmet előterjesztő ügyfél a személyi adat és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, a magánútlevél iránti kérelem előterjesztését követően a személyi- és lakcímadatainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást hivatalból kell a konzulátuson megindítani, amihez egy adatlap kitöltése szükséges az ügyfél részéről. 
személyi adat-és lakcímnyilvántartásba vételt követően lakcímet igazoló hatósági igazolvány kerül kiállításra. 

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben rendelkeznek lakcímkártyával és magyar anyakönyvi kivonattal, azt minden esetben hozzák magukkal az útlevélügyintézéshez, illetve amennyiben nem rendelkeznek lakcímkártyával, azt az útlevélkérelem iránti időpontfoglalásnál jelezzék kollégáinknak, hogy a nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges ügyintézés is meginduljon.

VI. Ideiglenes magánútlevél kiállítása

A konzul ideiglenes magánútlevelet állít ki a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha magyar állampolgár külföldön elveszti, vagy ellopják az útlevelét/személyazonosító igazolványát. A magyar állampolgárnak az ideiglenes magánútlevéllel lehetősége lesz Magyarországra való hazatérésre, illetve (esetenként) a külföldön való további tartózkodásra vagy további utazásra.

Ezzel kapcsolatban további részletek itt olvashatóak.

Az útlevél ügyintézés előzetes, telefonon történő időpontfoglalás alapján történik.  

Telefon: 0366-087-001

Cím: Csíkszereda, Gál Sándor utca 9. / Lazarus ház (a sétáló utca alsó végénél)