I. A kérelem benyújtáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (magyar vagy román)
 • honosítási okirat
 • magyar lakcímigazoló kártya
 • ha már átvette:  magyar anyakönyvi kivonat (születési és házassági)

II. Az útlevél díjak a következőkre módosultak:

18-65 éves ügyfelek részére

 • 10 éves érvényességi idejű útlevél:                  64,- EUR
 • 5 éves érvényességi idejű  útlevél:                   44,- EUR

18 év alatti ügyfelek részére:       28,- EUR*

*Illetékkedvezmény: Két kiskorú gyermek esetén 24 EUR/gyermek az útlevél díja, három vagy több kiskorú esetén 22 EUR/gyermek

65 év feletti ügyfelek részére:      20,- EUR

 • 10 éves érvényességi idejű útlevél

A törvény értelmében az állandó magánútlevél kiállítása illetékmentessé vált a 65. életévüket betöltött személyek esetében, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Magyarországon beadott kérelmek esetében az útlevelek díjmentesen kerülnek kiállításra, míg a konzulátuson történő igényléskor az illetékmentesség nem érinti az útlevéldíjakban megjelenő 20,- EUR értékű konzuli közreműködési díjat, melynek megfizetésére vonatkozó kötelezettség továbbra is fennáll.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az útlevélkérelmet Magyarországon nyújtják be, de az elkészült okmány kézbesítését nem magyarországi címre, vagy okmányirodába, hanem külképviseletre (pl. a Csíkszeredai Főkonzulátusra) kérik, úgy az útlevél külképviseleti kézbesítése miatt szintén fennáll a konzuli közreműködési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség. Ez esetben az okmány átvételekor kell a közreműködési díjat megfizetni.

FIGYELEM! A befizetés kizárólag készpénzben, a csíkszeredai OTP fiókban lehetséges. A díjat azon a napon kell befizetni, amelyik napra az útlevél kérelem beadásra vonatkozó időpont szól. A banki (pecséttel ellátott) befizetési bizonylatot a kérelem beadásakor be kell mutatni.

III. Kiskorúak (18 év alattiak) útlevél kérelmére vonatkozó speciális szabályok:

 • a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte szükséges
 • amennyiben csak az egyik szülő van jelen, szükséges a másik szülő hiteles magyar   fordítással ellátott, eredeti, közjegyző előtt tett beleegyező nyilatkozata
 • ha a magyar születési anyakönyvi kivonatot még nem kapta meg, akkor a román születési anyakönyvi kivonatot be kell mutatni
 • elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését is tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti,  jogerős házasságfelbontó ítéletet is 
 • a 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése nem kötelező, de 1 db, a gyermeket ábrázoló (3 hónapnál nem régebbi) igazolványképre (3,5x4,5 cm) ez esetben szükség van. 6 év alatti gyermekek esetében kérjük minden esetben hozzanak egy friss igazolványképet, akár jelen van a gyermek személyesen, akár nincs.

IV. Az ügyintézés menete:

 • Az útlevél ügyintézés előzetes, telefonon történő időpontfoglalás alapján történik.  
 • Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  Az útlevél külképviseletre történő érkezése átlagosan 4-6 hét, de bizonyos időszakokban (pl. év vége) ennél hosszabb időt is igénybe vehet. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet, mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

V. Az útlevélkérelemhez kapcsolódó nyilvántartásba vételi eljárás

Szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben a magánútlevél kiállítása iránti kérelmet előterjesztő ügyfél a személyi adat és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, a magánútlevél iránti kérelem előterjesztését követően a személyi- és lakcímadatainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást hivatalból kell a konzulátuson megindítani, amihez egy adatlap kitöltése szükséges az ügyfél részéről. 
A személyi adat-és lakcímnyilvántartásba vételt követően lakcímet igazoló hatósági igazolvány kerül kiállításra. 

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben rendelkeznek lakcímkártyával és magyar anyakönyvi kivonattal, azt minden esetben hozzák magukkal az útlevélügyintézéshez, illetve amennyiben nem rendelkeznek lakcímkártyával, azt az útlevélkérelem iránti időpontfoglalásnál jelezzék kollégáinknak, hogy a nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges ügyintézés is meginduljon.

Telefon: 0366-087-001

2017. április 24-től új helyszínen fogadjuk ügyfeleinket útlevéligénylés céljából! 

Cím: Csíkszereda, Gál Sándor utca 9. / Lazarus ház (a sétáló utca alsó végénél)