I. A kérelem benyújtáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (magyar vagy román)
 • honosítási okirat
 • magyar lakcímigazoló kártya
 • ha már átvette:  magyar anyakönyvi kivonat (születési és házassági)

II. Az útlevél díjak a következőkre módosultak:

18-65 éves ügyfelek részére

 • 10 éves érvényességi idejű útlevél:                  64,- EUR
 • 5 éves érvényességi idejű  útlevél:                   44,- EUR

18 év alatti ügyfelek részére:       28,- EUR*

*Illetékkedvezmény: Két kiskorú gyermek esetén 24 EUR/gyermek az útlevél díja, három vagy több kiskorú esetén 22 EUR/gyermek

65 év feletti ügyfelek részére:      20,- EUR

 • 10 éves érvényességi idejű útlevél

A törvény értelmében az állandó magánútlevél kiállítása illetékmentessé vált a 65. életévüket betöltött személyek esetében, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Magyarországon beadott kérelmek esetében az útlevelek díjmentesen kerülnek kiállításra, míg a konzulátuson történő igényléskor az illetékmentesség nem érinti az útlevéldíjakban megjelenő 20,- EUR értékű konzuli közreműködési díjat, melynek megfizetésére vonatkozó kötelezettség továbbra is fennáll.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az útlevélkérelmet Magyarországon nyújtják be, de az elkészült okmány kézbesítését nem magyarországi címre, vagy okmányirodába, hanem külképviseletre (pl. a Csíkszeredai Főkonzulátusra) kérik, úgy az útlevél külképviseleti kézbesítése miatt szintén fennáll a konzuli közreműködési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség. Ez esetben az okmány átvételekor kell a közreműködési díjat megfizetni.

FIGYELEM! A befizetés kizárólag készpénzben, a csíkszeredai OTP fiókban lehetséges. A díjat azon a napon kell befizetni, amelyik napra az útlevél kérelem beadásra vonatkozó időpont szól. A banki (pecséttel ellátott) befizetési bizonylatot a kérelem beadásakor be kell mutatni.

III. Kiskorúak (18 év alattiak) útlevél kérelmére vonatkozó speciális szabályok:

 • a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte szükséges
 • amennyiben csak az egyik szülő van jelen, szükséges a másik szülő hiteles magyar   fordítással ellátott, eredeti, közjegyző előtt tett beleegyező nyilatkozata
 • ha a magyar születési anyakönyvi kivonatot még nem kapta meg, akkor a román születési anyakönyvi kivonatot be kell mutatni
 • elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését is tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti,  jogerős házasságfelbontó ítéletet is 
 • a 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése nem kötelező, de 1 db, a gyermeket ábrázoló (3 hónapnál nem régebbi) igazolványképre (3,5x4,5 cm) ez esetben szükség van. 6 év alatti gyermekek esetében kérjük minden esetben hozzanak egy friss igazolványképet, akár jelen van a gyermek személyesen, akár nincs.

IV. Az ügyintézés menete:

 • Az útlevél ügyintézés előzetes, telefonon történő időpontfoglalás alapján történik.  
 • Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  Az útlevél külképviseletre történő érkezése átlagosan 4-6 hét, de bizonyos időszakokban (pl. év vége) ennél hosszabb időt is igénybe vehet. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet, mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Telefon: 0366-087-001

2017. április 24-től új helyszínen fogadjuk ügyfeleinket útlevéligénylés céljából! 

Cím: Csíkszereda, Gál Sándor utca 9. / Lazarus ház (a sétáló utca alsó végénél)