Tájékoztatás a külhonban született magyar gyermekek után járó családtámogatásokról

Anyasági támogatás

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

 • Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja;
 • Szlovákiában vagy Ukrajnában született és ott élő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja;

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?

 • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése;
 • Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „Magyar igazolvány” kiadása;
 • Örökbefogadó szülő esetén további feltétel, hogy az örökbefogadást a gyermek születését követő hat hónapon belül jogerősen engedélyezzék;
 • Gyám esetén további feltétel, hogy a gyermek a születését követő hat hónapon belül jogerős határozat alapján a gondozásába kerüljön.

Ki, mikor, hol és hogyan igényelheti az anyasági támogatást?

Ki igényelheti?

Az anyasági támogatást a magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti, valamint igényelheti az örökbefogadó szülő vagy gyám is.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye.

Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető. Amennyiben az Ön gyermeke 2017. június 30. napja után született, benyújthatja az anyasági támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül.

Hol és hogyan igényelheti?

 • Személyesen

- a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken (http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek)

- Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál: https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok)

 • Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)
 • Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően) ezen a linken.

Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolható:

 • a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént.

Amennyiben Ön a magyar állampolgárságú gyermekének külföldön történt születését Magyarországon még nem anyakönyveztette, akkor is benyújthatja az anyasági támogatás iránti kérelmet. Ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai anyakönyvezési eljárás.

Szlovákiában vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú, „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell:

 • a gyermek „Magyar igazolványának” másolatát és
 • a gyermek külföldi anyakönyvi kivonatának másolatát.

Örökbefogadó szülő által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

 • az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.

Gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

 • a gyámkirendelő határozat másolatát.

Ki bírálja el az anyasági támogatás iránti kérelmet?

Az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a Magyar Államkincstár Központja jár el, és határozatban dönt a kérelemről. Magyar állampolgárságú gyermek esetén az anyasági támogatás elbírálására a gyermek magyarországi anyakönyvezését követően kerül sor.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése?

A határozatban megállapított anyasági támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a megállapító döntés meghozatalát követő 8 napon belül. A folyósító szerv a támogatást a kérelemben megadott bankszámlaszámra utalja, ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítés útján történik, a kérelemben feltüntetett folyósítási címre. A Magyar Államkincstár a támogatást forintban utalja, az átváltás és kifizetés a célországban érvényes szabályok szerint történik.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

 

Fiatalok életkezdési támogatása - Babakötvény

Ki jogosult az életkezdési támogatásra?

 • A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek; valamint
 • A 2017. június 30. napja után született, Szlovákiában vagy Ukrajnában élő nem magyar állampolgárságú gyermek, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik.

Mi az előfeltétele az életkezdési támogatásnak?

 • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése;
 • Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „Magyar igazolvány” kiadása.

Ki, mikor, hol és hogyan igényelheti az életkezdési támogatást?

Ki igényelheti?

 • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy
 • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után.

Hol és hogyan igényelheti?

Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az alábbi két módon kérheti az életkezdési letéti számla megnyitását, amelyen az életkezdési támogatást jóváírják:

1. Az anyasági támogatás igénylésével együtt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén” elnevezésű formanyomtatványon a „Nyilatkozat a fiatalok életkezdési támogatásával kapcsolatban” című – kitöltött és aláírt – nyilatkozat benyújtásával.

Amennyiben tehát Ön egyszerre szeretné az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást megigényelni, ezt megteheti az anyasági támogatás formanyomtatványának kitöltésével és az anyasági támogatásra irányadó szabályok szerinti benyújtásával, vagyis

 • Személyesen

- a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken (http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek)

- Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál: https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok)

 • Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)
 • Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően) ezen a linken.

2. Ha egyidejűleg anyasági támogatás igénylésére nem kerül sor, az igény a „Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén” elnevezésű formanyomtatványon nyújtható be

 • személyesen

- a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken

- Magyarországon a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain

 • postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

1. Amennyiben Ön az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást egyidejűleg, egy formanyomtatványon igényli, a kérelemhez elegendő csatolnia az anyasági támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokat.

2. Amennyiben az életkezdési támogatás kérelmezésével egyidejűleg Ön anyasági támogatást nem igényel, a kérelemhez csatolnia kell:

magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett – vagyis a kérelem benyújtásakor már magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező – gyermek esetén:

 • a gyermek személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;
 • a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;

Szlovákiában vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú, „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén:

 • a gyermek „Magyar igazolványának” hiteles másolatát;
 • a gyermek magyar nyelvre fordított külföldi anyakönyvi kivonatának hiteles másolatát.

Örökbefogadó szülő által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

 • az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.

Gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

 • a gyámkirendelő határozat másolatát.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek nagykorúságáig – a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval (éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható.

Mi az a Start-számla?

Szülő vagy hozzátartozó kezdeményezésére a gyermek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámla, amelyre átkerül az életkezdési letéti számlán elhelyezett egyszeri életkezdési támogatás, és amelyre a szülő és más hozzátartozó további összegeket fizethet be. A befizetések után állami kamattámogatás jár, amelynek mértéke az éves szülői és hozzátartozói befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. A Start-számlán lévő megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet.

Start-számla nyitható továbbá a 2017. július 1. napját megelőzően született, ezért egyszeri életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére is, 25 000 forint kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben jogosult a Start-számla megnyitásával járó egyéb kedvezményekre.

A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Start számla külképviseleten keresztül nem igényelhető. A Kincstár állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetőségeiről az alábbi linken lehet tájékozódni: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/70/

Mikor használható fel az életkezdési letéti számlán illetve Start-számlán kezelt követelés?

A számlán nyilvántartott követelés kifizetését a gyermek (fiatal felnőtt) 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől kérheti. Ha például Ön a gyermekének 15. életéve betöltése előtt megnyitja a Start-számlát, gyermeke 18 éves korától kérheti a számlán kezelt követelés kifizetését. Ha azonban csak gyermeke 16 éves korában nyitja meg a Start-számlát, gyermeke legkorábban 3 év múlva – 19 éves korában – juthat hozzá a számlán nyilvántartott követeléshez.

 

Az anyasági támogatással, az életkezdési támogatással és a Start-számlával kapcsolatosan bővebb információkat találhat a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu).

A hazai anyakönyvezési eljárással kapcsolatosan bővebb információkat találhat Budapest Főváros Kormányhivatala honlapján a következő elérhetőségen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/allampolgarsag-honositas-anyakonyvezes- nevvaltoztatas

Ha további kérdéseik merülnek fel a hivatalos tennivalókkal, illetve az egyes ellátások részletszabályaival kapcsolatosan kérjük, tájékozódjanak a www.csalad.hu oldalon vagy forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatainkhoz:

Magyar Államkincstár
koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefon: +36 1 795 5010

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi Ügyfélszolgálati Iroda, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36 1 795 3018

Forrás: csalad.hu