Június 2-án tartották a templomként és közösségi házként funkcionáló hajdani református parókia felújításának hálaadó istentiszteletét Madarasi-Feketén. Az épület külső felújítása teljes egészében Magyarország kormányának támogatásával valósult meg. A lelkipásztori szolgálatot Nt. Jakab István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperes tartotta, aki igehirdetésében kiemelte, hogy nekünk, magyaroknak kegyelmes és jó Istenünk van, aki az élet nehézségei ellenére is jó irányba vezeti a sorsunkat.

Nt. Máthé-Farkas Éva házigazda lelkész levezetésével az ünnepi műsor következett. Ennek keretében a feketei fiatalok tartottak magas színvonalú zenés, szavalatos műsort, a köszöntőket pedig az egyházmegye részéről Jakab István esperes, Nt. Domahidi Béla lelkipásztor-főjegyző, Nagy Győző főgondnok, a feketei egyházközség részéről ifj. Borbély Márton gyülekezeti tag. Az ünnepi alkalmon jelen voltak a környező települések lelkipásztorai.

Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről Kőrösi Viktor Dávid konzul elmondta, Istenünkkel és nemzetünk tagjaival összefogva bármire képesek vagyunk. Magyarország segítő keze mindegyik magyar közösséghez elér, amelyik kéri a segítséget - tette hozzá.

 

A képgaléria ide kattintva tekinthető meg.