Minden kedves ügyfelünket külön, az általa megadott telefonszámon telefonon, illetve SMS-ben értesítjük születési, házassági anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, személyi igazolványa vagy útlevele megérkezéséről.

Az elkészült okiratokat, okmányokat az értesítést követően lehet átvenni a főkonzulátus Csíkszereda, Gál Sándor utca 9. szám alatti épületében, illetve azokon a helyszíneken ahol Főkonzulátusunk kiszállást szervez. 

Az iratok átvételéhez feltétlenül hozza magával az alábbiakat:

Érvényes személyazonosító igazolványát (pl. magyar/román személyi igazolvány vagy útlevél), valamint az alábbi okmányok átvételének esetében:
Személyi igazolvány: (ha volt) előző magyar személyi igazolványát, PIN-borítékot is;
Útlevél: (ha volt) előző magyar útlevelét is.

 

Az iratok átvétele személyesen vagy meghatalmazott útján lehetséges.

Meghatalmazással történő átvétel: amennyiben személyesen nem tud megjelenni, lehetőség van arra, hogy meghatalmazást adjon egy másik személy részére. 

  • A személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat és lakcímkártya meghatalmazással való átvételéhez szükséges a  honlapunkon elérhető meghatalmazási nyomtatvány megfelelő kitöltése vagy saját kézzel írt meghatalmazás, két tanú megjelölésével és aláírásával (amelyben szerepelnie kell annak, hogy milyen okmány vagy okirat átvételére szól a meghatalmazás, valamint a meghatalmazó és meghatalmazott személy nevének, születési helyének és idejének, lakcímének, román vagy magyar személyi igazolvány számának, aláírásnak, dátumnak). 
  • Útlevél átvételéhez közjegyző által készített meghatalmazás szükséges, amelybe bele kell foglalni, hogy Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán lévő magyar útlevelet kíván átvenni a meghatalmazott személy. 
  • Kiskorú személy elkészült okmányát bármelyik szülő átveheti, vagy harmadik félnek is adhatnak a szülők meghatalmazást a fentiek figyelembe vételével.

Az iratkiadás során a személyazonosságot minden esetben ellenőrizzük, ezért megkérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy érvényes személyazonossági okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) hozzanak magukkal. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy veszélyhelyzet és egészségügyi válsághelyzet idején útlevelet magyarországi járási hivatalban csak akkor lehet személyesen átvenni, ha visszahagyott okmánya van az ügyfélnek, egyébként magyarországi kézbesítési címre postázza ki az elkészült útlevelet a járási hivatal. Ha tehát nincs magyarországi kézbesítési címe az ügyfélnek, sem visszahagyott érvényes okmánya, akkor csak külképviseleten veheti át az érintett az elkészült útlevelet.

Kérjük, hogy a kapott SMS-re ne válaszoljon, kérdés esetén a 0366-087-000 telefonszámon hívhatja a konzulátus munkatársait, vagy írhat nekünk az okmanycsoport.csk@mfa.gov.hu címre.