Az elkészült okiratokat, okmányokat az értesítést követően lehet átvenni a főkonzulátus Gál Sándor utca 9. szám alatti épületében. 

Az iratok átvétele személyesen vagy meghatalmazott útján lehetséges. Kizárólag az anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát a házastárs is átveheti külön meghatalmazás nélkül.

Meghatalmazást csak az alábbi feltételekkel tudunk elfogadni:

  • Útlevél átvételéhez közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás szükséges. Ezen felül lehetséges még az útlevélkérelem beadásakor - egy formanyomtatvány kitöltésével - személyesen a konzulátus ügyintézője előtt rendelkezni az átvételre szóló meghatalmazásról.
  • Anyakönyvi kivonat és lakcímkártya átvételéhez elegendő a saját kézzel írt, aláírt és két tanú által is aláírt meghatalmazás, ha az tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott, valamint a tanúk bizonyos személyi adatait (név, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvány szám) és pontosan szerepel benne, hogy milyen irat átvételére szolgál. Saját készítésű okirat helyett IDE KATTINTVA eléri az általunk is elfogadott formanyomtatványt. 

Az iratkiadás során a személyazonosságot minden esetben ellenőrizzük, ezért megkérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy érvényes személyazonossági okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) hozzanak magukkal. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy veszélyhelyzet és egészségügyi válsághelyzet idején útlevelet magyarországi járási hivatalban csak akkor lehet személyesen átvenni, ha visszahagyott okmánya van az ügyfélnek, egyébként magyarországi kézbesítési címre postázza ki az elkészült útlevelet a járási hivatal. Ha tehát nincs magyarországi kézbesítési címe az ügyfélnek, sem visszahagyott érvényes okmánya, akkor csak külképviseleten veheti át az érintett az elkészült útlevelet.

Iratkiadással kapcsolatos további információt kérhet a 0366-087-000telefonszámon.