Tudnivalók a Magyarországon érettségizni szándékozók számára

A magyar hatóságok mindent elkövetnek, hogy a külföldről érkező vizsgázók az érettségi vizsgabehívó vagy érvényes magyar diákigazolvány birtokában az államhatárt átléphessék és a vizsgákon részt vehessenek.

Kérjük a vizsgázókat, gondoskodjanak arról, hogy a határátlépés során rendelkezésre álljon náluk az érettségi vizsgára szóló behívó és – amennyiben Magyarországon járnak középiskolába – a magyarországi diákigazolvány. A vizsgabehívót a vizsgázó vizsgajelentkezését fogadó intézmény küldi meg részükre, amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, keressék meg ebből a célból az adott intézményt, ahol a vizsgára jelentkeztek. Az elektronikusan megkapott vizsgabehívó egyszerű nyomtatása elegendő.

Az érettségi céljából érkezőknek nem kell 14 napos karanténba vonulniuk.

Szálláshelyek központi kijelölésére nem kerül sor, a kollégiumok azonban megnyitásra kerültek, fogadják a tanulókat. Aki eleve kollégista, elsősorban saját kollégiumánál érdeklődjön a szálláshely kapcsán, aki nem kollégista, szabad választása szerint kereshet szálláshelyet, természetesen nem csak a megnyitott kollégiumokban, hanem például barátoknál, ismerősöknél is van erre mód.

Románia: Az érettségizők érvényes úti okmánnyal, diákigazolvánnyal (amennyiben Magyarországon tanulnak) vagy iskolai igazolással vagy az utazás célját tartalmazó nyilatkozattal vagy érettségi behívóval mindkét irányban átléphetik az országhatárt, és mentesülnek a karantén kötelezettsége alól is. Az őket szállító személyek a hozzátartozói minőségük igazolásával ugyanilyen elbírálás alá esnek.

A Magyarországon érettségizni kívánók a magyar-román határt a Gyula-Gyulavarsánd, az Ártánd-Bors és a Nagylak-Nagylak (43-as főút) határátkelőhelyen léphetik át. Amennyiben az érettségizők és kísérőik ezeken a határátkelőkön lépnek be az országba, úgy nem szükséges a két hetes házi karantén elrendelése. Az érettségizők és kísérőik legkorábban az első érettségi vizsgát megelőzően 2 nappal léphetnek be Magyarországra, majd az utolsó vizsgát követően legkésőbb 2 napon belül kell visszatérniük Romániába.

A légiforgalom útján érkező érettségizők részére sem rendelünk el karantént.