Papok és világi elöljárók jelenlétében áldották meg a felújított csíkszentmihályi római katolikus templomot szerda délben. A felújítás által nemcsak új fényében pompázik a templom, hanem középkori, igencsak értékes freskók is előkerültek.

A búcsús szentmise kezdetén Tankó Szilveszter László helyi plébános adott hálát a nagyszabású felújításért, a hívek kitartásért és az Istenbe vetett bizalmukért. Mint jelezte, a felújított templom tornya is az ég felé mutat, ezzel jelezve örök hazánkat. 

Kerekes László, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke az egyházi áldásokat követően a templomot és annak udvarát is megáldotta. Szentbeszédében ő is hálával adózott a közösségnek a felújítás kapcsán.  Számunkra mindenekelőtt a templom az a hely, ahol Isten jelenlétét meg tudjuk tapasztalni. A hívek teremtik meg a helyet és a közeget, amely az Istenhez való közelséget jeleníti meg. Keresztény létünket nagyban befolyásolja ez a jelenlét, amikor táplálkozni tudunk a lelkiségből – fogalmazott a prédikációban.

Az építést választották A szentmise végén Bogos Róbert projektfelelős osztott meg részleteket a felújítással kapcsolatban. 2016-ban a tervek elkészítésével vágtak neki a projektnek, az engedélyek beszerzése pedig 2019-ig húzódott el, így a következő év elején kezdődhettek el a munkálatok. Először a 37 méter magas tornyot restaurálták, az új kettőskereszt és új villámhárító mellett pedig egy időkapszulát is elhelyeztek benne. 

Új kettős kereszt került a csíkszentmihályi templom tornyára Új keresztet helyeztek el a napokban a csíkszentmihályi római katolikus vártemplom tornyán a műemlékegyüttes teljes körű felújításának részeként. A toronygömbben egy időkapszula is helyet kapott. A szentély esetében szerkezeti megerősítésre volt szükség, itt a három gótikus ablak mellett a világítás, a hangosítás, illetve a padok elektromos fűtése készült el. A tetőzet megbontása után több gerenda is cserére szorult, a sekrestye padlózatának megerősítése során pedig középkori sírok kerültek elő. XV. századi Szent László-freskót is találtak, máshol pedig Szent Erzsébetet ábrázoló falfestés is a felszínre került. Az utolsó mozzanatok között az orgona restaurálása, a járda elkészítése és az udvar rendezése valósult meg.

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja ünnepi beszédében a kereszténység megtartó erejét emelte ki. Mi nem a rombolást, nem az önfeladást, hanem az építést választottuk. Kereszteket állítunk, templomokat építünk és újítunk fel. Megmaradni kereszténynek és magyarnak, hűen egyházunkhoz és közösségünkhöz, ez a mi feladatunk – fogalmazott, majd Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára üzenetét is tolmácsolta. 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke felelevenítette: a felújítás az első együttműködés nyomán ugyan nem valósult meg, de, mint mondta, nem adták fel, és anyaországi segítséggel második nekifutásra már sikerült megújítani az istenházát. A tervek elkészítése 95 ezer lejbe került, a kivitelezési munkálatok pedig 2,7 millió lejbe. A magyar állami támogatás a költségek hetven százalékát biztosította, a fennmaradó részt Hargita Megye Tanácsa, a helyi közbirtokosság, a hívek adománya, illetve a helyi önkormányzat tette ki. A felújítás folyamatáról könyv is készült, ebből egy-egy tiszteletpéldányt kap minden csíkszentmihályi család.

Korpos Attila - Székelyhon