Közzétette a szentszéki sajtóiroda, hogy Ferenc pápa Romániába látogat május 31. és június 2. között. Megtudtuk: nagy az esélye annak, hogy a csíksomlyói zarándoklat mintájára, a nyeregben szabadtéri szentmisét tartsanak, amelyet a pápa celebrál majd. 

Klaus Johannis államfő, az állami hatóságok és a romániai katolikus egyház meghívására válaszolva Őszentsége Ferenc pápa apostoli látogatásra jön Romániába. A szentatya ellátogat Bukarestbe, Jászvásárra és Balázsfalvára, valamint Csíksomlyóra, a Mária-kegyhelyre. Az apostoli látogatás programját hamarosan közzéteszik – számol be a katolikus egyházmegyék erdélyi honlapja. 

Történelmi jelentőségű eseménynek élik meg az erdélyi római katolikusok, hogy első alkalommal látogat el Erdélybe az Úrjézus földi helytartója, Szent Péter utódja. „Ez óriási horderejű döntés, a pápa látogatása hitelesíti, megerősíti azokat a híveket, akik ki voltak téve a kommunista elnyomásnak, és bátorítja azokat, akik vallási és nemzeti kisebbségben élnek” – fogalmazott Potyó Ferenc pápai prelátus, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye általános helynöke. Hozzátette, komolyan készülnek a szentatya fogadására, az előzetes tervek szerint kineveznek egy főegyházmegyei felelőst, továbbá lesznek a liturgiáért és a sajtóért is felelős személyek. „Ha a Szentszék részéről is megerősítik a látogatást hivatalosan, akkor ezeket az információkat nyilvánosságra hozzuk, minden lépésről tájékoztatni fogjuk a híveket” – mondta az érsekségi helynök. Többek között a római katolikus érsekség honlapján is nyújtanak majd tájékoztatást. 

A katolikusok egyébként sokat lobbiztak azért, hogy a pápa Erdélybe is ellátogasson, mint Potyó fogalmazott „kemény kötélhúzás volt”, ráadásul a hatóságok sokszor próbálták az erdélyi látogatást megakadályozni, hiszen ahová a pápa ellátogat, ott van a világ szeme, „és, ha megjelenik egy csomó ember piros, fehér, zöld zászlókkal, ez nem éppen kívánt esemény hazai szempontból” – jegyezte meg a helynök. Hozzátette, ettől függetlenül „mi a hitünket valljuk és tartjuk”.  Legutóbb húsz évvel ezelőtt látogatott Romániába katolikus egyházfő II. Szent János Pál személyében. „Azóta is többször hívtuk a Szentatyát, hogy a magyar közösséget is látogassa meg, mert az országunkban a legnagyobb katolikus közösség Erdélyben él. Úgy néz ki, hogy most ez a régi óhaj teljesül” – zárta az érseki helynök.

Darvas-Kozma József pápai káplán, csíkszeredai címzetes esperes plébános megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy csíksomlyói látogatásával a pápa tiszteletét teszi a székelyek és az erdélyi katolikusok, egyben az erdélyi magyarság irányába, ugyanakkor a katolikus románok, a görög katolikusok és minden erdélyi lakos felé. „Ilyenkor a nagyvilág Székelyföld felé tekint, Csíksomlyóra, és mi a jelenlétünkkel igazoljuk, hogy vannak magyarok, vannak székelyek és van Székelyföld, nem lehet ezt elhallgatni” – hangsúlyozta ki az esperes. Hozzátette, a szentatya látogatását úgy értékelik, mint a népünk, nemzetünk iránti tisztelet kifejezését, amely jó hatással lesz a családokra, a szülő–gyermek és ember–ember kapcsolatokra, de akár a nemzetek kapcsolatára is. „Úgy készülünk a fogadására, hogy egyelőre imádkozunk, a Jóisten adjon jó gondolatokat és megoldásokat a helyi vezetőknek is, mert a városvezetésnek, Hargita megye vezetőinek és az erdélyi érdekvédelmi közösségnek, mindannyiuknak össze kell fogni. A lehetőséget kell kihasználnunk, és nem a kákán keresni a csomót” – jegyezte meg. Az esperes ugyanakkor hozzáfűzte, öröm, hogy „együtt ünnepelhetünk a pápa látogatásakor és az azt követő szombaton is Csíksomlyón, a pünkösdi búcsún úgy, hogy velünk a világ magyarsága, mindkét esemény fölemelő és minket erősítő ünnep”. 

Oláh Zoltántól, a pápai látogatás sajtófelelősétől, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet tanárától megtudtuk, ugyan még a Szentszék részéről várják a megerősítést, de nagy az esélye annak, hogy a csíksomlyói zarándoklat mintájára, a nyeregben szabadtéri szentmisét tartsanak, amelyet a pápa celebrál majd, és ő is mondja a prédikációt. Hozzátette, sajnos arra már nincs mód, hogy módosítsák a pápa látogatásának dátumát, hogy a csíksomlyói fogadalmi búcsú idejére essen, azonban jó, hogy mindössze csak egy hét választja el a két eseményt egymástól. Az előzetes program szerint a csíksomlyói szabadtéri misét követően Ferenc pápa Jászvásárra látogat. 

„Kedden zajlott megbeszélés Csíksomlyón a pápa látogatásáról, amelyen részt vettem. Feladatunk lesz, hogy a pünkösdi búcsú szervezési tapasztalataiból kiindulva úgy alakítsuk ki a környezetet, hogy az megfeleljen a pápa által celebrált misének. Az esemény előkészítésében eleget teszünk az egyeztetésen jelenlévő egyházi küldöttség tagjai által felvázolt sajátos elvárásoknak” – osztotta meg érdeklődésünkre a pápalátogatás előkészítéséről Ráduly Róbert Kálmán. Csíkszereda polgármestere hozzátette, hogy ezúttal a pünkösdi búcsúk alkalmából megszokott kereskedési és közlekedési feltételek sokkal szigorúbbak lesznek – várhatóan a Szék útján teljes mértékben tilos lesz a kereskedelmi tevékenység.

Barabás Hajnal, Rostás Szabolcs - Székelyhon