A vallásszabadság és az unitárius egyház megalakulásának 450. évében

ünnepi és hálaadó megemlékezések sorát tartották. December 2-án, advent első vasárnapján a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom belső udvarán hálaadó istentisztelet keretében felszentelték Dávid Ferenc egyházalapító unitárius püspök mellszobrát és a nőszövetség zászlaját. Igét hirdetett Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök. 

Felszentelték a nőszövetségi zászlót

Kecskés Csaba, a Marosi Unitárius Egyházkör, a kövesdombi gyülekezet lelkésze elöljáróban az idei jubileumi év fontosságát emelte ki, s emlékeztetett, hogy a gyülekezet 12 évvel ezelőtt, december 2-án szentelte fel új templomát, amely a város legfiatalabb gyülekezetének otthona. 

Az esperes név szerint köszöntötte a meghívottakat, a vendégeket, egyházi és világi elöljárókat, köztük Kőrösi Viktor Dávidot, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulját, valamint a szobor alkotóját, a dombóvári Varga Gábort. 

Az istentisztelet keretében felszentelték a nőszövetség zászlaját, amelyet Sárosi Anna készített. Szeredai Irma nőszövetségi elnök gondolatait és üdvözletét Kecskés Csaba esperes tolmácsolta, felelevenítve, hogy a harmincas létszámú nőszövetség milyen áldásos munkát végez, előadásokat, meghitt alkalmakat, kirándulásokat, jótékonysági bálokat szervez. 

Tiszta szívvel készüljünk a jászolbölcső elé

Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikációjában az ünnepre készülés fontosságát emelte ki, hogy a karácsony előtti napokban ne ímmel-ámmal, hanem szívvel-lélekkel és tiszta gondolatokkal készüljünk a betlehemi jászolbölcső mellett megállni, hogy szétoszoljon a köd, a bizonytalanság, a félelem világunkban, s töltse be életünket az isteni ragyogás. Kérte az isteni erőt, hogy emberi gyarlóságainkat levetkőzve tudjuk magunkhoz venni a Názáreti Jézus tanítását. 

Az istentisztelet keretében a dr. Csíky Csaba karnagy által vezetett Musica Humana kamarakórust hallgathatta meg a gyülekezet. Bartók Béla Bolyongás és Levél az otthoniakhoz című művei, valamint Bach-korálok csendültek fel. 

Az új orgonán, melyet a magyar állam támogatásával sikerült megvásárolni, dr. Molnár Tünde orgonaművész játszott csodálatos hangzású Bach- és Terényi Ede-műveket. 

Egyházaink mint megtartó erő

A gyülekezetet Kőrösi Viktor Dávid konzul köszöntötte, aki elmondta: nemzetünk erős és egyre erősebb, ahogyan ráérez arra, milyen, amikor világszerte 15 millió magyar lélegzik együtt. "Azonban soha nem tehetjük meg azt a luxust, hogy mindennapi életünk során akár egy pillanatig is eltekintünk attól, hogy kik vagyunk. Erős, bölcs, méltó nemzettudattal lehetünk csak képesek arra, hogy megtartsuk és gyarapítsuk azokat a szimbólumokat, amelyek köré közösséget tudunk építeni" - fűzte hozzá.

Ezt követően Novák Csaba Zoltán szenátor osztotta meg dilemmáját, hiszen a parlamentben neki kellett a centenárium alkalmából beszédet mondania. – Mi a titka, hogy megmaradtunk? – tette fel magának is a kérdést. – Olyan egyházaink vannak, amelyek helytálltak, s a közösség megtartó ereje voltak az utolsó száz évben is. A szobor leleplezése előtt Dávid Ferenc, az egyházalapító szellemiségéből az utókor számára három fogalom a legfontosabb: elmélyülés, kitartás és tolerancia – mondta a szenátor.

Beszédet mondott dr. Makkai Gergely alpolgármester, majd Kerekes Csaba zenetanár vezetésével az egyházközség ifjúsági kórusa énekelt. 

Az ünnepi istentisztelet zárómomentumaként leleplezték Dávid Ferenc mellszobrát, Varga Gábor magyarországi, dombóvári szobrászművész alkotását. A szobor a kövesdombi unitárius templom építésében fő szerepet vállaló Szabó László tiszteletbeli gondnok fiának, dr. Szabó Attila fogorvosnak az adománya. 

A szobrot Bálint Benczédi Ferenc püspök áldotta meg. Szavalt Forró Bathó Eszter Anna, aki Dávid Ferenc emlékére írt verset. 

Koszorúzással és a székely himnusszal zárult az ünnepség.

 

Forrás: Mezey Sarolta, E-Népújság, csikszereda.mfa.gov.hu