Szomorú és tragikus eseményről emlékezünk ma meg, aminek ha a részleteit felidézzük, még mindig heves érzelmeket vált ki egy ilyen hatalmas igazságérzettel megáldott nemzet gyermekeiből, mint amilyenek mi, magyarok vagyunk – mondta ünnepi beszédében Varga Judit, Magyarország igazságügyi minisztere a madéfalvi veszedelem 259. évfordulóján, szombaton. 

Idén is több százan – a tavalyihoz képest azonban kevesebben – emlékeztek meg a madéfalvi vérengzés áldozatairól Madéfalván, a Siculicidium 259. évfordulóján. A megemlékezésen Varga Judit, Magyarország igazságügyi minisztere és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is jelen volt. A megemlékezés Nyisztor Ilona énekével kezdődött, majd Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. 

Ünnepi beszédében Varga Judit, Magyarország igazságügyi minisztere elmondta, hogy Székelyföldre a helyiek vendégszeretetének és a magyar szónak, a mítoszokat és legendákat megelevenítő hegyeknek és völgyeknek köszönhetően a magyar nemzet minden tagja lélekben hazatérhet. „Ezek a földek székely elődeink évszázados verejtékes munkájával váltak termővé. Itt minden hegynek, folyónak és mezőnek magyar neve van. Éljünk magyarként bárhol is a Kárpát-medencében, vagy szerte a nagyvilágban, mindig különleges élmény Székelyföldre megérkezni, átélni egy nemzet határokon átnyúló lelki összetartozásának az érzését. Ahogy több mint ezeréves történelmünk összefonódik, úgy örömünk és bánatunk is egy” – mondta el ünnepi köszöntőjében a miniszter.

„Az ok, amiért ma itt összegyűltünk, hogy megemlékezzünk a madéfalvi vérengzésről, egy szomorú és tragikus eseményről, aminek ha a részleteit felidézzük, még mindig heves érzelmeket vált ki egy ilyen hatalmas igazságérzettel megáldott nemzet gyermekeiből, mint amilyenek mi, magyarok vagyunk. A székelyek régtől fogva rettenthetetlen és elszánt harcosok hírében álltak. Már az Árpád-házi királyok is felismerték ezt a tehetségüket, ezért is bízták rájuk az egykori Magyarország keleti határának védelmét. A sors keserű fintora, hogy 1764-ben, a Madéfalván lemészárolt székelyeknek azért vették el az életét, mert kiálltak értékeik, hagyományaik, katonai hagyományaik mellett” – idézte fel a múltat.

A miniszter elmondása szerint Madéfalva székelyei ragaszkodtak hagyományaikhoz, szabadságjogaik megtartását követelték, hittek Istenben és az igazságban, és ezen eszmék mellett kiállva néztek farkasszemet egy birodalommal, alkotmányjogi nyelven: védték szuverenitásukat, önazonosságukat. Bár a világ nagyot változott 1764 óta, a magyar alkotmányos identitás és szuverenitás védelme most is mindennapos feladatunk – vont párhuzamot a jelennel Varga Judit.

Szerinte legyen szó a jogállamiságról vagy éppen az energiaellátás biztonságát érintő közös európai uniós döntésekről, mindig védenünk kell azon jogunkat, hogy a nemzetünk sorsát meghatározó kérdésekben saját magunk mondhassuk ki az utolsó szót. Alkotmányos önazonosságunk részét képező évezredes magyar szabadságküzdelmeink így válnak kézzelfoghatóvá a jelenkor európai kihívásai között is. A magyar kormányzat az elmúlt fél évben azért dolgozott, hogy szuverenitását és igazát megvédve egy praktikus kompromisszumot dolgozzon ki. Tanulság, hogy mindig, minden körülmények között érdemes kiállni az elveink mellett, érdemes kitartani és felvenni a kesztyűt, egy első látásra talán reménytelennek tűnő küzdelemben is – fejtette ki az igazságügyi miniszter.

Mint fogalmazott, bár majd’ kilenc órányi autóút és 670 kilométer választ el bennünket egymástól, Magyarország Kormánya számára az a legfontosabb, hogy a székelyek meg tudják őrizni magyar identitásukat, gyarapítva és megtartva ezzel közösségeiket. „A székely sorstörténet különleges küldetést ad. Önöknek kell az ezeréves magyar történelmet és kultúrát őrizni és az erdélyi magyar jövőt biztosítani. A magyar kormány nevében köszönöm kitartó támogatásukat, amellyel tavaly április 3-án hozzájárultak ahhoz, hogy tovább folytathassuk nemzetépítő munkánkat. Mi, az anyaország részéről pedig igyekszünk a jövőben is minden eszközt megadni Önöknek ehhez a munkához” – biztosította az egybegyűlteket a további együttműködésről. 

Mint emlékeztetett, 2010-ben elfogadták az egyszerűsített honosításról szóló törvényt, emellett kiemelt figyelmet fordítanak az erdélyi magyar oktatási hálózat támogatására a bölcsődéktől a felsőoktatásig, de ugyanígy járnak el az egyházi és a kulturális intézményekkel is és a sporttámogatások esetében. Varga Judit a szomszédban dúló háborúra is kitért felszólalásában. Mint fogalmazott: családok, anyák és apák, fiaik és lányaik szenvednek minden nap. Európa népei két nagy világégés során is megtapasztalhatták, hogy milyen tragédiákat, milyen nehezen gyógyuló sebeket képes okozni a háború. Különösen megtapasztalhatták ezt Kelet-Közép-Európa népei, akiknek földjei sokszor a nagyhatalmak ütközőzónái voltak. „Éppen ezért mi, magyarok, békét akarunk. Ezt a háború kitörése óta minden nemzetközi fórumon hangoztatjuk.”

Szerinte Magyarország és Románia jelenlegi kormányai részéről a stratégiai partnerségi viszony fenntartására komoly igény van. Mint elmondta: Románia kiváló munkát végez a határőrizet terén, és hatékony a magyar szervekkel való együttműködés is, ezért is van azon az állásponton Magyarország kormánya, hogy Románia megérdemelte volna a csatlakozást a schengeni övezethez. 

Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi minisztere ünnepi felszólalásában arról beszélt, hogy mindig emelt fővel térünk haza Madéfalváról. „Feltöltődve megyünk haza otthonainkba, mert nekünk, székelyeknek, magyaroknak a történelem folyamán mindig volt akire feltekintsünk. Mindig voltak olyan elöljáróink, olyan hőseink, akik ösztönöztek, akik olyan magyar életvitelre ösztönöztek bennünket, aminek köszönhetően évszázadok után is itt vagyunk Székelyföldön, és továbbvisszük azt a kultúrát, azt a nyelvet, azokat a hagyományokat, amiket őseinktől örököltünk” – fogalmazott.

„Mindig voltak olyan székelyek, olyan magyarok akik számunkra olyan történelmet írtak – a mi történelmünket –, ami elvitathatatlan, amely a bátorságról, kiállásról szólt. Az áldozatkészség mindig főhajtásra kötelez minket. Ez alkalommal is megköszönjük azt a támogatást, amelyet az elmúlt tíz évben kapott a határon túli magyarság az Orbán-kormánytól. Kérjük a miniszter asszonytól és az államtitkár úrtól a székely közösség köszönetét és háláját. Köszönjük, hogy hisznek abban, hogy a nemzet egy, és tesznek is azért, hogy a magyar nemzet egységes maradjon és fönnmaradjon az ilyen viszontagságos történelmi időszakokban is” – fejezte ki a székelyek háláját a jelenlevő magyarországi méltóságok irányába. „Erőt és kitartást kívánunk önöknek az új, modern kori függetlenségi háborúban. Tudniuk kell, hogy ott vagyunk mögöttük minden alkalommal, amikor segíthetünk határon túli magyarokként” – zárta beszédét Tánczos.

A felszólalásokat követően a résztvevő politikusok, civilek, egyesületek képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit a madéfalvi Siculicidium-emlékműnél, majd Tamás József nyugalmazott püspök egyházi áldást mondott. 

Székelyhon