A magyar kormány támogatásával, a református hívek adományaiból, önzetlen támogatók jóvoltából sikerült felújítani a marosvásárhelyi vártemplomot, amelyet szombaton szenteltek fel Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és egyházi, valamint közéleti méltóságok, esperesek, lelkészek és az egyházközségi tagok jelenlétében.

A templom falai egyszerre ad helyet a hit- és a közéletnek is, a templom a megmaradást jelenti – fogalmazott Kolumbán Vilmos főjegyző, püspökhelyettes, aki ünnepi igehirdetésében a választott nép, a zsidók templomának többszöri újjáépítésével példálózott, vagyis azzal, hogy lelki templomot építettek, amely két évezreden át megtartotta a zsidó népet. 

Mint elmondta, most kívül-belül megújult a vártemplom, valamint felújították a református egyház tulajdonában levő Teleki-házat és a Kántor-Tanítóképző Főiskola épületét is. A lelkész hozzátette: ezek mellett folyamatban van a Pici-ház, a jelenlegi kántori lak felújítása, a leányiskola, ahol ma a Református Kollégium alsó tagozata működik, az egykori IKE-ház, ahol korábban a bábszínház működött, a Bethlen Kata-bentlakás, más néven a Makariás-ház, valamint a református temetőhöz tartozó épületek is megújulnak. Több mint 3 millió euróba került a beruházás, amelyből 1,3 millió eurót a magyar kormány biztosított. Nagyon nagy rész a marosvásárhelyi egyházközségek bevételeiből származik, a bukaresti vallásügyi minisztérium is támogatta a munkálatokat, ahogy vállalkozók, magánszemélyek is hozzájárultak a felújításhoz. 

Tóth László főkonzul a magyar kormány nevében köszöntött mindenkit, és elismerését fejezte ki az egyházkerületnek, a városnak, a lelkészeknek, a püspöknek a jól végzett munkáért. Emlékezettet: 2017-ben döntött úgy a magyar kormány, hogy támogatást nyújt az egyházi létesítmények felújításához. Értékválasztást és állásfoglalást jelent mindez, a magyar kormány felelősséget visel a külhoni magyar közösségek iránt – hangsúlyozta a főkonzul, aki arra biztatott mindenkit, hogy a mostani nehéz időkben őrizze, és ne hagyja elveszni az értékeket.

Keresztes Géza műépítész a javítási munkálatok technikai részleteit ismertette, majd Nagy Éva, a vallásügyi minisztérium államtitkárságának tanácsadója mondta el ünnepi gondolatait. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestereként is, és a várban végzett ásatásokat irányító régészként is kifejezte örömét. Az ünnepi eseményen Fodor Ferenc, a sárospataki testvérgyülekezet lelkésze is köszöntőt mondott, őt követően Vass Levente államtitkár ismertette az engedélyek megszerzésének kálváriáját. Kali István, mint a Regeneráció Egyesület elnöke, a magyar történelmi zászlók adományozója szólalt fel. 

Végül Kató Béla püspök összegezte zárógondolatait: Istené a dicsőség – mint fogalmazott: az elmúlt öt év nem mint sikertörténet, hanem Isten dicsőségének fogható fel. A templomszentelés a magyar himnusz eléneklésével ért véget. Az egyházi méltóságok, esperesek, lelkészek a vártemplomból a Teleki-házba, majd a Kántor Tanítóképző Főiskola székhelyére vonultak, és azokat is felszentelték.

Antal Erika - Székelyhon
Fotó: Rab Zoltán - Székelyhon