A magyar kormány reprint kiadásban jelentette meg az „a Borovszky”-ként ismert nagylélegzetű monográfiasorozatot azzal a céllal, hogy a külhoni magyar közintézményeknek, oktatási és tudományos szervezeteknek, könyvtáraknak, múzeumoknak eljuttatott példányok történelmi ismeretforrásul és identitáserősítésül szolgáljanak. A pénzben mérhetetlen (hiszen kereskedelmi forgalomba nem került), eszmei értékében felbecsülhetetlen kiadvány első példányait tegnap Sepsiszentgyörgyön adta át Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője a háromszéki intézményeknek.

A Borovszky Samu irányításával született monográfiasorozatról Tóth László főkonzul elmondta, a Magyarország vármegyéi és városai című kiadvány unikum és hungarikum, nem csak komplex ismeretanyaga miatt, hanem azért is, mert ilyen volumenű munka sem azelőtt, sem azután nem született. Hozzátette, ez a több mint száz esztendeje útjára indított fantasztikus teljesítmény arra ösztönözheti a jelenkor szakembereit, hogy belevágjanak egy hasonló leírás elkészítésébe, amire nemcsak a kihívás sarkallhatja őket, hanem – mint a Borovszkyt lapozva kitűnik, Magyarország egy évszázaddal ezelőtt milyen gazdag, sokszínű ország volt – az is, hogy képesek lehetünk mi magunk is ugyanazt megvalósítani.

A Magyarország vármegyéi és városai monográfiasorozat történetét Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke elevenítette fel. Ismertette, a nagyívű vállalkozást az Országos Monográfia Társaság indította a millenniumi ünnepségsorozat részeként, kötetei 1896-tól folyamatosan jelentek meg 1914-ig, ekkor a világháború miatt megszakadt a sorozat – sajnos, épp az erdélyi vármegyék leírásánál (Temes, Bihar, Szatmár vármegye fért még bele). A 20. század folyamán több reprint kiadást megért a Borovszky, a mostani azonban a legszebb, legjobb minőségű, így gyakorlati hasznán túl a szépet szeretők számára is élmény kézbe venni, átlapozni a kiadványt.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szóvá tette, újabb listát állít össze azokról a városbeli tanintézményekről, egyházakról, melyeknek könyvtárában feltétlen ott kell lennie a Borovszkynak. Kiemelte, Magyarország nemzetpolitikája eddig is ezer szállal köti az elszakított nemzetrészeket a nyugathoz, az anyaországhoz, és bízik benne, a magyar kormány olyan demográfiai programot is elindít, melynek köszönhetően száz év múlva is lesz, aki itt is olvassa ezeket a kiadványokat.

Tóth László főkonzul a Borovszky első példányát a Székely Nemzeti Múzeumnak adta át, gesztusával jelezve, a magyar kormány ajándéka az egész székelységnek szól.

Váry O. Péter - Háromszék
Fotók: Kocsis Boldizsár János