December 23-án Istentisztelet keretében leplezték le Dávid Ferenc egyházalapító emlékplakettjét a küküllődombói unitárius templomban. Az ünnepség során a szószéki szolgálatot Nt. Márkos Hunor lelkipásztor végezte, aki ez évtől szolgál az Alsó-Küküllő-menti település gyülekezetében. A jelenlévőket Kőrösi Viktor Dávid konzul köszöntötte, aki elmondta: a szeretet ünnepe jó alkalom a Jóistennel és a nemzettel való összetartozás megerősítésére. Az ünnepség zárásaként a gyülekezet tagjai által előadott prózai és zenei műsort tekinthetett meg a közönség.

Kőrösi Viktor Dávid konzul és Szabó Zsuzsanna gondnok asszony a plaket leleplezésekor